מבזקים

ממשיך דרכו: הגאב"ד קיבל את הדירה של פוסק הדור

לקראת ראש השנה הבעל"ט נכנס הגאון רבי חיים וואזנר גאב"ד זכרון מאיר לדור בדירה המיתולוגית והמפורסמת של אביו הגר"ש זצ"ל ברחוב הלפרין 13 • כל הפרטים

חרדים18.9.2019 | 22:07

הבית בהלפרין 13 הגר"ש וואזנר זצ"ל ובנו הגר"ח ביציאה מהבית צילום: באדיבות המצלם

 

התרגשות רבה בקרב תלמידי מרן פוסק הדור הגר"ש וואזנר זצ"ל בעל 'שבט הלוי', לאחר שבנו ממשיך דרכו הגאון רבי חיים מאיר הלוי וואזנר, הגיע להתגורר בבית שבו התגורר אביו עשרות בשנים ברחוב הלפרין 13 בבני ברק.

בימים האחרונים נכנס הגר"ח וואזנר גאב"ד זכרון מאיר בני ברק, וראש ישיבת 'חכמי לובלין' להתגורר בדירת קודשו של אביו, כך נודע ל'בחדרי חרדים'. 

מהבית הגדול משם יצא הוראה לישראל רבות בשנים, הגיע להתגורר הבן הממשיך שמונה במסע הלוויה במוצאי חג ראשון של פסח תשע"ה לפני כחמש שנים. 

ל'בחדרי חרדים' נודע כי בצוואה בה הכתיר הגר"ש זצ"ל את בנו, כתב כי גם ביתו נתון לו ואכן אחר תהליך של סידור הירושה בשנים האחרונות, עבר הגר"ח להתגורר במקום לקראת ימי ראש השנה.

הבית נשאר כרגיל ובפרט חדר הלימוד והספרים, עליהם היה שוקד הגר"ש זצ"ל בלימודו, שעברו כעת לרשות בנו ממשיך דרכו. 

הגר"ח וואזנר שהתגורר עד עתה ברחוב וילקומירר פינת רחוב סעדיה גאון, יקבל קהל בבית הוראה הנמצא באותו בניין. 

כזכור, במשך השנים האחרונות לחייו הבהיר הגר"ש זצ"ל לתלמידיו כי ההוא חפץ שבנו רבי חיים מאיר הלוי יהיה ממשיכו.

בחדרי חרדים

שתף כתבה זו