מבזקים

מרביץ התורה מ'נתיבות עולם' הלך לעולמו

ברוך דיין האמת: הלך לעולמו הגאון רבי אליעזר מרקוביץ זצ"ל, מרבני ישיבת 'נתיבות עולם' לחוזרים בתשובה - שהעמיד תלמידים רבים בדרך התורה • בן 75 בפטירתו

ברוך דיין האמת16.6.2019 | 12:18

באדיבות המצלם

ברוך דיין האמת: בבית החולים 'מעיני הישועה' בבני ברק נפטר לפנות בוקר הגאון רבי אליעזר מרקוביץ זצ"ל, ר"מ בישיבת "נתיבות עולם" בבני ברק, שהרביץ תורה רבות בשנים והעמיד תלמידים רבים; בן 75 בפטירתו.  

המנוח זצ"ל נולד בכ"ב כסלו תש"ד, לאביו הרב רבי ירחמיאל מרקוביץ זצ"ל ואמו מרת אסתר ע"ה. במשך שנים רבות שימש כמרביץ תורה בישיבת 'נתיבות עולם' בבני ברק לחוזרים בתשובה - שם קירב את התלמידים לאביהם שבשמים והרביץ תורה ויראה לצד תורה בעמל רב.  

היה תלמיד חכם מופלג שהיה בקי בכל חלקי הש"ס, לצד הקפדה על קלה כבחמורה. גם בתקופת ימי חוליו היה מגיע במסירות נפש לישיבה למסור שיעורים לתלמידים.

בישיבה מספרים ל'בחדרי חרדים' כי ר' אליעזר מעולם לא התבלט, תמיד הלך בצידי דרכים והכל להרבות עוד תורה בעם ישראל. 

הותיר אחריו דור ישרים מבורך: רעייתו שתחי. בניו: הרב יוסף פסח מרקוביץ מירושלים והרב ירחמיאל ממודיעין עילית. חתניו: הרב יהושע בוגרד, הרב יוסף אוסטרי, הרב מנחם לוי, הרב בצלאל אורדמן והרב אברהם ישעיהו שולביץ. צאצאיו הרבים ממשיכים בדרכו. 

מסע הלוויה היום בשעה 13:00 בצהריים מביתו ברחוב הושע 3 בבני ברק, דרך ישיבת 'נתיבות עולם' ברחוב השלושה פינת השומר לבית החיים פוניבז' בעיר - שם ייטמן. 

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים. 

בחדרי חרדים

שתף כתבה זו