מבזקים

דודי זלץ תובע את רובינשטיין לדין: "הפרה גסה של ההסכם"

נקמת ביתר בגלל בית שמש, מגיעה לידי תביעה בדין תורה. יו"ר 'דגל' בביתר דודי זלץ שלא מונה לסגן בשכר פנה לבד"ץ ביתר עילית שיורו לראש העיר מאיר רובינשטיין לקיים את ההסכם הקואליציוני שנחתם עמו | פרסום ראשון ב'בחדרי חרדים' 

מקומי6.12.2018 | 11:46

אהרון קרון, פלאש 90

זלץ נגד רובינשטיין: הרוחות בעיר ביתר סוערות מאז שביום שלישי החולף הודיע ראש העיר מאיר רובינשטיין כי הוא לא צפוי למנות את דודי זלץ יו"ר דגל התורה לסגן בשכר, וזאת לאחר שדגל התורה תוקעת את מינוי הסגן של אגודת בעיר בית שמש.

אלא של'בחדרי חרדים' כי הקרב בין זלץ לרובינשטיין מחריף לאחר שדגל התורה תובעים את רובינשטיין לדין תורה מאחר ולטענתו הוא מפר את ההסכם בינייהם באופן בוטה כאשר זלץ מבקש מבית דין צדק בביתר עילית להורות לרובינשטיין לקיים את ההסכם.

בכתב תביעה ששיגרו בסיעת דכל התורה לבית הדין בביתר עילית מספרים קודם על השתלשות האירועים שכן: "ביום ט"ו בחשוון תשע"ט חתם מאיר רובינשטיין, בתפקידו כיושב ראש אגודת ישראל - ביתר עילית, בכתב ידו על הסכם מחייב מול דגל התורה - ביתר עילית" כשאר דגל מציגים את הזיכומים בהם: סגן בשכר ותיק החינוך ותיק עירובין ומקוואות ועדו.

"בהתאם להסכם", מציינים בדגל התורה, "יישמה דגל התורה - המקומית והארצית, את חלקה במלואו בהסכם, הצהירה שוב ושוב על תמיכה בנתבע לראשות העיר באופנים רבים שנפרט בזה, וראיות להם מצורפים כאן למראה עיני בית הדין: במכתב רשמי שפרסמה מועצת גדולי התורה של דגה"ת".

בדגל מציגים כי, "בכנס אלפים שנערך בעיר בראשותו של רשכבה"ג מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א, בו הוזמן הנתבע אל הבמה, ויושב ראש דגל התורה הארצית, ח"כ הרב משה גפני, הצהיר בנוכחות מרן שר התורה ובפני האלפים כי גדולי התורה והמפלגה תומכים בנתבע וקוראים להצביע עבורו לראשות העיר".

בדגל מוסים את השתלשות האירועים בהם ניצחונו של ראש העיר יהכפלת הכוח של דגל התורה בעיר שלטענתם "כל פעילותה של דגל התורה הארצית והמקומית, שכללה כאמור התגייסות נרחבת, למען הנתבע, לא נעשתה אלא על בסיס ההסכם שעליו חתם הנתבע".

"בשלב הבא הודיע הנתבע לתובעת כי בכוונתו לקיים ישיבת מועצה, ובה לקיים באופן את התחייבותו, ולמנות את נציג התובעת לסגן ראש העיר בשכר, תוך הבטחה כי יתר הפרטים הנכללים בהסכם יקויימו במלואם בשלב הבא ובתוך שבועות ספורים", מצצינים עוד. שכראיה הם מביאים בפני בית הדין את הזימון שהפיצו לחברי המועצה בה הצהיר כי בכוונתו למנות סגנים.

"בפועל", מאשימים בדגל, "כאשר כונסה הישיבה, חזר בו הנתבע לפתע והעלה בפני חברי המועצה הצעה למנות רק את נציג סיעת ש"ס למ"מ וסגן ראש העיר, תוך התעלמות בוטה מהתובעת ומההסכם בין הצדדים".

בדגל תוקפים את רבוינשטיין וכותבים לבית הדין כי, "מדובר בהפרה גסה של ההסכם אשר נחתם בין הצדדים, כשהנתבע, וגורמים המזוהים עמו, מספקים כתירוץ לאופן התנהלותם זה, טיעון תמוה שלפיו השפלה פוליטית שספגו לדבריהם בערים אחרות מצד גורמים כאלו ואחרים. למותר לציין כי ההסכם שנחתם בין הצדדים, ושאת חלקה בו מילאה כאמור התובעת במלואה, לא כלל התניה כלשהי הקשורה לערים אחרות , או לכל מאבק פוליטי אחר שאיננו קשור לעיר".

בתביעה תוקפים בחריפות את ראש העיר מאיר רבוישנטיין שלטענתם; "לפני חתימתו ציין הנתבע כי הוא חותם "לכבוד אחדות עירנו המעטירה ולכבודם של בני התורה היק' בעירנו". אין ספק בכך שהתעלמות ממפלגה המייצגת את ציבור הבוחרים השני בגודלו בעיר אינה מסייעת באופן כלשהו לאחדות עירנו המעטירה, ואף מאיימת לנסות ולפגוע בה – תרחיש שממנו מעוניינת התובעת להימנע בכל מחיר, מה שגרם לה להוביל לפני הבחירות את חתימת ההסכם, שאפשרה את התמיכה בנתבע בבחירות".

בדגל חותמים את הפנייה לבית הדין שלטענתם; "הפרת ההסכם החתום והזלזול בנציגם של בני התורה בוודאי גם שאינם מכבדים את בני התורה היקרים". ולשם כך פונים לבית הדין בדירשה "להורות לנתבע (מאיר רובינשטיין א.ק.) על פי דין תורה, לקיים לאלתר את ההסכם שעליו חתם בכתב ידו כפי שמצו"ב כאמור, ללא כל שיהוי ועיכוב בתירוצים כאלו ואחרים".

בחדרי חרדים

שתף כתבה זו